Call us on 2514578498

Home » Articles posted by Axel

Author Archives: Axel

Ombyggnationer i Slussen

Slussen är en trafikplats men också mötesplats i centrala Stockholm och fungerar mer eller mindre som ett nav i Stockholms kollektivtrafik. Beläget på Södermalm, i närheten av Gamla Stan har platsen en viktig roll i människors vardag. År 1935 uppfördes Slussen och hade då en modern, funktionalistisk stil. Vattenslussen som finns under det som gemeneman […]

Read More