Stockholm

Guerilla Gardening för Slussen!

Varför skall den fina runda formen som är så karaktäristisk för Slussen idag, nu tas bort?

Gävle 20100715

SLUSSEN – älskad Stockholmsvy!

Varför skall den fina runda formen som är så karaktäristisk för Slussen idag, nu tas bort? Rund form som binder samman och förenar istället för att bara vara vanliga raka transportsträckor. Kan ingen begåvad arkitekt utforma ett förslag som innefattar och utvecklar den cirkulära form som nu pryder Slussens mitt. Den är ett nav där stadens olika delar möts från norr och till söder, salt vatten bryts mot sött och där tåg, tunnelbana, bussar, bilar, båtar och gångtrafikanter strålar samman en stund för att åter spridas ut åt olika väderstreck.

Från den klotrunda globen i söder går en tänkt rak linje genom Slussens rundel och fyrklöverblad till cylindern på Stadsbiblioteket och sen vidare till Wenner-Grens halvcirkelformade låghus med höghuset som en brännpunkt i ett solur. En linje som binder samman kultur/underhållning, kommunikation,  folkbildning och som avslutas vid högintellektuell forskning och vetenskap.

Så här skulle det kunna bli: Slussen med öppet och fritt läge som förr med en cirkulär mittplats men nu mer anpassad till dagens större krav på praktiska och miljövänliga lösningar. Förändra inte för mycket utan förbättra och förstärk själva platsens idé. Det mesta som byggs är fyrkantigt, rakt och förståndigt. Jag tror vi behöver mer av det mjuka och runda, cirklar som bjuder in och för vidare.

Under flera år har jag stått på Slussen, morgon som kväll för att byta från 79:ans buss och senare T-banan till 4:an eller 8:ans spårvagnar på väg till och från skolan. Jag har sett den storslagna utsikten mot Skeppsholmen och Gamla Stan, båtarna, den livliga trafiken, Katarinahissen, Djurgårdsfärjorna, torghandeln och alla människor på väg någonstans. En fest för ögat varje dag; inte att förglömma den eviga reklamen med Stomatoltuben som alltid är fylld, och som trycks ut på tandborsten för att strax slockna och så åter tändas.

Fortfarande älskar jag denna plats som är en så välkänd och typisk Stockholmsvy och som är så fylld av liv. Jag åker gärna dit när jag är på besök i Stockholm, där jag för närvarande inte har mitt hem, men där jag ändå känner mig som hemma i staden.

Så, snälla, behandla Slussen varsamt! Gärna fler caféer, restauranger och sittplatser utomhus. Köpcenter finns redan så det räcker, men gärna små charmiga  butiker av olika slag. Gör platsen hållbarare, vackrare, renare och mer miljö-, trafik-  och folkanpassad, men förstör den inte! Kör inte över den med breda raka linjer och hårda former. Slussen har en plats i mångas hjärtan, låt öppenheten, utsikten och den runda formen finnas kvar så att platsen inte förlorar sin fantastiska skönhet och  identitet.

Anna-Lena Johard Kåberg

(bibliotekarie, kulturpedagog, konstnär)

Slussen är kanske en av de vackraste platserna i Europa

Stockholm, 19 juli 2010
Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 STOCKHOLM
KLAGANDE:
Namn: Daniel Markus
Personnummer: 750612-0133
Adress: Askängsbacken 3, 16865, Bromma
som är kommunmedlem i Stockholms stad.
SAKEN:
Laglighetsprövning beträffande kommunfullmäktige i Stockholms stad beslut den 21 juni 2010 § 23;
Projekt Slussen ”Genomförandebeslut”.

ÖVERKLAGAN:
Slussen är en enormt stark symbol för Stockholm som vattenstad och antagligen också en av de vackraste platserna i vår huvudstad. Kanske till och med en av de vackraste platserna i Europa.

Nu är planerna att vi ska göra om det till ett köpcentrum och utökad genomfartsled för biltrafik. Kunde vi inte hitta på något roligare åt vårt unika kulturarv?

Att man bygger stora köpcentrum i förorten, som Heron City, Barkarby Handelsplats, m.m., säger jag ingenting om. Men ska vi använda Slussen att tillgodose köpbehov? Vi har världens chans att skapa något unikt vackert och jag kan inte sitta och titta på när Sten Nordin (M) i Moderat anda ska göra kommers av en plats som skulle kunna pryda vykort och fotoböcker världen över.

Jag hävdar bestämt att Slussens prioriteringar måste ligga i att bygga det vackert!

Prioriteringen enligt min uppfattning bör se ut enligt följande:

1. Se till att kollektivtrafik och yrkestrafik fungerar tillfredställande.
2. Se över alla miljöaspekter såsom avtappning från Mälaren, fiskevandring, buller m.m.
3. Låt solen nå ner över hela Slussen. Dvs. bygg i sutteräng, inte på höjden.
4. Bygg för cyklister, fotgängare, funktionshindrade och turister från hela världen.
5. Övrig yta bör avses kultur såsom mötesplatser i form av caféer, restauranger, lekplatser, gräsytor, bibliotek, musikscener, m.m.
6. Endast i mån av plats kan man tänka sig lite kommersiell verksamhet, och då till förmån för affärer som har anknytning till Slussen eller Skärgården som Eije Herlitz (MP) påpekar [1].

Det nya Slussen-förslaget brister på nästan samtliga av dessa punkter.

1. Fungerar i överflöd. Man ska inte bara få trafiken att fungera utan dessutom exploatera den i kontradirektion mot vad man försöker stävja med trängselskatterna, dessutom på en känslig plats i Stockholm där man redan försökt minska trafiken genom att stänga av t.ex.
Götgatsbacken för biltrafik.
2. Vad jag förstår från en politiker-hearing med Café Blom-gruppen på Moderna Museet den 1 juni, och även Martin Michel (MP) [2], så verkar miljöaspekten halvt bortglömd.
3. Att en arkitektbyrå missar att ta till vara på solens söderläge gör mig skeptiskt till deras kompetens. Per Ankersjö (C) menar dock att man inte kan nå enastående arkitektur utan att bygga hus [3] så det är antagligen inte bara arkitekternas fel att nya Slussen-förslaget ser ut som en färjeterminal.
4. Kommer nog fungera. Dock utan sol på södersidan vid vattnet.
5. Per Ankersjö gör sitt bästa för att blanda in lite kultur i kommersen genom att hävda att t.ex. en biograf är både kultur och kommers [4]. Då frågar jag mig; ska man gå till Slussen för att kolla på bio? Sitter man inte hellre på en trevlig uteservering med sol och utsikt över Saltsjön?

Ska man gå till Slussen för att träffa folk på Hennes & Mauritz? Sitter man inte hellre på en gräsmatta med en lekpark i och pratar med andra föräldrar? Slussens utrymme är begränsat och ska inte exploateras av kommersiella intressen.

Det hade aldrig godkänts att bygga en galleria i Kungsträdgården eller Humlegårdsparken. Varför ska Slussen som är en ännu vackrare plats falla till föga för Sten Nordins halvtappra försök att tillgodose privata intressen?

6. 35000 kvadratmeter galleria talar sitt tydliga språk vad man har för avsikt med Slussen. Sten Nordin säger att han sannerligen inte lägger sig i var Stockholmarna gör sina inköp [5][6], och där sätter han punkt för hur mycket han bryr sig om Slussen som kulturarv.

Jag protesterar mot det nya Slussen-förslaget och kräver att man åtminstonne lyssnar till Skönhetsrådet, S:t Erik och Stadsmuseet enligt Kerstin Wickmans (MP) inlägg [7]. Lyssna även till andra med viktiga synpunkter. T.ex:

· Turistbyråer. Vad är det som lockar turister från hela världen? Är det vackra platser, dyra kläder, billig mat? Vad säger turistbyråerna?
· Cecilia Obermüller (MP) och hennes beskrivning hur man bör ta till vara på solen genom en nedtrappning av bebyggelsen ner mot vattnet [8].

Överklagande

Daniel Markus
Stockholm, 19 juli 2010

Samtliga referenser går till fullmäktigebeslutet den 21 juni.
Web-TV återfinns på följande länk.
http://web22.abiliteam.com/ability/show/xaimkwdjn/kf20100621/speed.asp
[1] Eije Herlitz (MP), tid 05:20:00
[2] Martin Michel (MP), tid 06:21:45
[3] Per Ankersjö (C), tid 04:55:48
[4] Per Ankersjö (C), tid 05:45:18
[5] Sten Nordin (M), tid 05:26:19
[6] Sten Nordin (M), tid 05:23:50
[7] Kerstin Wickman (MP), tid 06:26:00
[8] Cecilia Obermüller (MP), tid 06:18:30

Får man man inte vara med och protestera mot denna förstörelse om man inte bor i Stockholm?


Jag bor numera i Orminge (är skriven där)  och har verkstad i Aspudden. Jag har bott på Söder och älskat denna stadsdel tills höjda hyror och gentrifiering körde bort oss. Får man man inte vara med och protestera mot denna förstörelse om man inte bor i Stockholm?

Stockholm och Slussen är riksintresse anser jag,  också av intresse för turistnäringen. Ska vi verkligen ta bort bland de skönaste utsikter vi har?  Jag vill protestera fast jag numera inte är mantalsskriven i Stockholm.

Hälsningar Malin Gunnarsson


Reds anm. Även utan de skrymmande husen som nu Sten Nordin lovat ta bort skulle utsikten påverkas. “Nya Slussen” innebär nämligen att Slussplan höjs upp, så man kommer inte att kunna se delar av utsikten på denna bild. Ironiskt nog blir det synen med vattnet som förvinner, det som man just i “nya Slussen” hävdar att man plockar fram.

Hur länge tror dessa politiker (inte bara moderater) att man kan lura svenska medborgare?

Vissa politiker – tyvärr (M) i majoritet – försöker föra oss bakom ljuset; oss medborgare som vill RÄDDA SLUSSEN och även aningslösa Stockholmare samt folk ute i landet som bryr sig! Hur länge tror dessa politiker (inte bara moderater) att man kan lura svenska medborgare?

Hans Viborg – I sin roll som  gamblern Gaylord Ravenal. Inhopp i  ”Teaterbåten” i Vallentuna, direkt från Oscars-teatern “Csardasfurstinnan.
***
En lögn är en lögn! Vi som håller korpgluggarna öppna och som tvättat öronen med spetsig (opolitisk) tvål, vi ser och hör, när de inlindade osanningarna basuneras ut som sanningar, alltså deras motsats…!
***
I ärlighetens och förnuftets namn, låt besinning segra över edra politiskt fördärvade hjärnvindlingar! Detta är inget spel med våra pengar hur som helst, gör nu en varsam renovering av Slussen…!

Javisst, Slussens charm är skamfilad, men den finns där! Har alltid funnits där! Grundkonceptet är mera intelligent än många av er beslutsfattare kan omfatta med edra förståndsgåvor är jag rädd!

Jag ber er var med om att rädda detta kulturarv! Var med om, att RÄDDA SLUSSEN! – Förpassa de kostsamma och fördärvliga ombyggnadsplanerna för Slussen, dit där de hör hemma! I brännugnen för sopor i Högdalen t.ex.!

Ta ett steg tillbaka! Ge er själva tid till eftertänksamhet! Gör en helomvändning! Det är ingen prestigeförlust. Prestigeförlust blir det om ni inte lyssnar till de rörelser som är i anlopp. Prestigeförlust blir det för er, om ni åsne-envist står fast vid de beslut ni hittills har klubbat i Stadshuset! Beslut som inte räddar Slussen, utan tvärtom!

***
Mina damer och herrar politiker! Ni vinner i anseende och respekt, om ni är med och försöker rädda ett kulturminnesmärke, som Slussen rätteligen för länge sedan har förtjänat att kallas. Inser ni inte detta, förtjänar ni inte vår respekt i framtiden. RÄDDA SLUSSEN.

Hans Viborg

Reds. anm. Carl Johan De Geer var också inne på samma linje, d.v.s. att det handlar om ett medvetet undanhållande av fakta. Se hans tal från manifestationen den 24/4  (filmat av bloggaren Stationsvakt).

Hela Stockholms innerstad med Djurgården är av Riksintresse för kulturmiljövården. I Riksantikvarieämbetets riktlinjer om vad som särskilt bör beaktas sägs: (Raä dnr 5825/87)

Hela Stockholms innerstad med Djurgården är av Riksintresse för kulturmiljövården.

I Riksantikvarieämbetets riktlinjer om vad som särskilt bör beaktas sägs: (Raä dnr 5825/87)

” Andra Stockholmska  särdrag som anpassningen till naturen, fronten mot vattenrummen och  Stockholms inlopp, både från Saltsjön och Mälaren. Vyerna från viktiga utsiktspunkter, blickfång, kontakten med vattnet.

De tydligt avläsbara ”årsringarna” i stadsväxten.

Stadssiluetten med den begränsade hushöjden där i stort sett bara kyrktornen och offentliga byggnader tillåtits höja sig över mängden. Byggnader och miljöer med anknytning till  konstnärliga verk eller historiska personer.”

Planförslaget strider emot alla ovanstående punkter!

Bilden kommer från Stadsmuseets  skrift om Slussen

Texten sammanställd av en person i Rädda Slussens nätverk som är aktiv stadsräddare på många vis.

Stödj Rädda Slussen


“Rädda Slussen”  är namnet på en mycket framgångsrik mediakampanj som drivs med ett Mynewsdesk-konto.

Sätt in 50 kr på Handels-banken-kontot 429 413 718, clearing 6101 så går dina pengar direkt till mynewsdesk-kontot, att vi kan fortsätta  ha det aktivt. (Kontot kostar 1800 kr/mån. själva arbetet med releaserna, facebook-sidan, e-listan, uppropet och andra aktiviteter  doneras gratis). Skriv ditt namn och personnr. på insättningen  så jag kan skriva upp dig på en medlemslista.

Som medlemsförmån kommer du in gratis på klubbkvällarna i Blå Bodarna med start i slutet av sommaren!

Kontakta mig gärna på sofiebjorck(a)gmail.com om det är något du undrar eller behöver hjälp med.

Överklaga Slussen-beslutet, senast 22 Juli!

Några middags-ätare njöt av Slussens vackra utsikt, i går, tisdag…

Vi har fått det här överklagandet som en mall från Per Björkman, Gamla Stan- sällskapet med en förhoppning om att vi alla kan hjälpa till att göra en massiv överklagan!

Den som vill kan ta hjälp av Pers mall, eller använda den som utgångspunkt att skriva en egen överklagan. (Vi som överklagar kan ha olika syn i detaljfrågor, men det viktigaste är att vi överklagar!) Se debatten som föregick beslutet i stadshuset den 21 Juni på web-tv här: (dra på tidslinjen för att komma fram till avsnittet om Slussen).


Mall för överklagande nedan, OBS! Det måste skickas i pappersform till förvaltningsrätten för att det skall vara giltigt, det räcker inte med att mejla!

Förvaltningsrätten i Stockholm

115 76  STOCKHOLM

Att inges senast den 22 juli 2010 eftersom det justerade protokollet med beslutet sattes upp på anslagstavlan den 1 juli 2010

KLAGANDE:            Namn:

Personnummer:

Adress:

som är kommunmedlem  i Stockholms stad

SAKEN:                     Laglighetsprövning beträffande kommunfullmäktige

i Stockholms stad beslut den 21 juni 2010 § 23;

Projekt Slussen ”Genomförandebeslut”

Undertecknad, som är kommunmedlem i Stockholm stad, får härmed överklaga ovan angivet beslut samt yrka att Förvaltningsrätten undanröjer detsamma.

Grunden för yrkandet är att det överklagade beslutet strider mot lag.

Som beslutsunderlag fanns utlåtande 2010:66 RI (dnr. 311-481/2010) (”utlåtandet”). Av intresse däri är vad föredragande borgarrådet Sten Nordin bl.a. anförde: ”Nuvärdet av utgifter och inkomster är negativt, 4.500,0 miljoner kronor, en försämring med 1.200,0 miljoner kronor jämfört med reviderat inriktningsbeslut”. Uttalandet avser projekt Slussen som stadens Kommunfullmäktige vill genomföra och görs i utlåtandet jämförelse med beslut maj 2009.

Majbesluten är föremål för prövning hos Förvaltningsrätten målnummer 10967, 10969, 11839 och 11849-09 vilka mål således hänger ihop med nu aktuellt överklagande. Det ifrågasatta beslutet innebär en bekräftelse av Exploateringsnämndens beslut 11 februari 2010 som också är föremål för laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten, mål nr. 24307-10.

Vidare anför Nordin i utlåtandet ”…… detta genomförandebeslut är historiskt. Med detta beslut sätter kommunfullmäktige upp ramarna för projektets fortskridande och därmed för hur 2000-talets Slussen ska bli. Med detta beslut slås också Slussens funktion samt trafiklösning definitivt fast. Den grundläggande strukturen för trafiken är således fastlagd och inte föremål för vidare utredning eller beslut.”

Nordin och kommunfullmäktige bekräftar sålunda uttryckligen att den betar mig och övriga kommunmedlemmar i Stockholm stad möjligheten att påverka Slussenprojektet med alternativ när detaljplan väl kommer fram vilket beräknas dröja ganska lång tid. Plan- och Bygglagen (PBL) och miljöbalken förutsätter ett stort samråd mellan kommunmedlemmarna innan funktioner och trafiklösningar, som omfattas av detaljplaner, definitivt slås fast. De ska faktiskt inte slås definitivt fast förrän i detaljplanen.

Vidare anför Nordin i utlåtandet ”Med detta beslut är de ekonomiska ramarna och de trafiktekniska lösningarna för projektet fastställda”. D.v.s. Nordin konstaterar att de ekonomiska ramarna med ett negativt nuvärde om 4,5 miljarder kronor angivna i utlåtandet (som i verkligheten är större varom mera nedan) är fastställt. Detta strider mot de samhällsekonomiska krav som finns i PBL och kommunallagen.

Av vidare intresse är beskrivningen av ärendet i utlåtandet vari anges att ”I maj 2009 beslutade Exploateringsnämnden och Trafik- och Renhållningsnämnden att förslaget från Foster + Partners & Berg Arkitektkontor ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med projektet”. Detta utgör således en bekräftelse på att de ifrågasatta besluten i mål nr. 10967, 10969, 11839 och 11849-09 strider mot lag eftersom man redan då beslutade om begränsningar utan beaktande av alternativ i strid mot PBL samt miljöbalken.

Senare under redovisningen konstateras däri att ”I maj 2009 gjorde Exploateringsnämnden, Trafik- och Renhållningsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden ett gemensamt ställningstagande inför fortsatt arbete med Slussen. Detta innebar att de förslag som framtagits av Foster + Partners & Berg Arkitektkontor är de som ska gälla för den fortsatta utformningen”.

Det noteras också att en förutsättning för projektet Nya Slussen är att det blir nödvändigt att söka dispens för avsteg från regelverket rörande skydd mot tunnelbränder. Dispens måste ansökas hos Transportstyrelsen. Eftersom beslutet låser trafiklösningen noteras att trafiklösningen inte uppfyller regelverket för tunnlar inom EU som skärpts 2006-2007 till följd av stora och förödande tunnelbränder. Det är mot denna bakgrund uppenbart att trafiklösningen inte är godtagbar bl.a. av detta skäl; det finns fler. Det strider också mot lagen om skydd mot olyckor att bygga en tunnel på dispens.

Nordin fortsätter i utlåtandet ”Denna kapacitet (syftande på avtappningen av Mälaren, min anm) bedöms behöva ökas för att minska risken för översvämningar”. Det är en korrekt bedömning, särskilt som staden i sin egen Risk- och Sårbarhetsutredning 11 december 2009 konstaterar att risken för översvämning av tunnelbanan är stor 2030 även om Slussen byggs om som kommunfullmäktige nu slagit fast.

Längre fram i ärendebeskrivningen i utlåtandet noteras att Mälarens avbördning behöver ökas p.g.a. de översvämningsrisker som redan idag föreligger. Det underlåts att nämnas riskerna konstaterade år 2030 i stadens egen Risk- och Sårbarhetsutredning december 2009. I stället hänvisar man i beslutsunderlaget till att de berörda stadskontoren har låtit SMHI utreda framtida vattenstånd i Saltsjön och vilka bedömda effekter det har på Mälaren samt att SMHI bedömer att föreslagen avbördningskapacitet minskar översvämningsriskerna på 50 års sikt.

På längre sikt är osäkerheterna större till följd av stigande vattenstånd. Även här undertrycks stadens egen utredning som påvisar stor risk för översvämning av tunnelbanan år 2030. SMHI:s utredning gjordes före Risk- och Sårbarhetsutredningen. Och det kan konstateras att kommunfullmäktige med sitt beslut inte eliminerar riskerna helt. Det finns ett alternativ som definitivt eliminerar översvämningsrisken i tunnelbanan.

Det konstateras också i utlåtandet att projektets mål och måluppfyllelse har 3 viktiga aspekter som grund nämligen 1) trafik, 2) vatten och 3) stadsliv. Det kan redan här då erinras om att trafikmål och måluppfyllelse ej uppnås utan dispenser från att uppfylla gällande tunnelvillkor enligt EU-normer. Ej heller uppfyller den nya Slussen kravet på hantering av vatten såvitt gäller mål och måluppfyllelse nämligen att det inte ska vara någon översvämning eller översvämningsrisk. Här svävar kontoren på målet och anger ”Den framtida Slussen tar också hand om en ökad avkastning av Mälaren och minskar därmed översvämningsriskerna och tryggar dricksvattnet för Stockholm och Mälardalen”.

utan att nämna att staden själv gör en helt annan riskbedömning såvitt gäller översvämningsriskerna i tunnelbanan år 2030. Man medger dock att risken finns kvar och sålunda att risken ej eliminerats.

Det bekräftas också att det inte finns några miljökonsekvensbeskrivningar utan att dessa tas fram för projektet både kopplat till detaljplanen och till miljödom för vatten. Det finns kort och gott idag inga miljökonsekvensbeskrivningar alls på samma sätt som det inte finns någon detaljplan. Staden har i ovan anförda mål 09 hänvisat till att kommunmedlemmarna får överklaga detaljplanen. Men då är det ju redan kört eftersom staden och kommunfullmäktige med nu ifrågasatt beslut satt upp ramarna för projektet och ”definitivt” slagit fast Slussens funktion som trafiklösning och den grundläggande strukturen för trafiken. Och uttryckligen angivit att detta inte är föremål för vidare beslut.

D.v.s. beslutet har helt föregripit detaljplanen som förutsätts exakt följa Kommunfullmäktige beslut, trots att hela lagstiftningen bygger på det omvända förhållandet, att det ska vara detaljplanen som styr. Som anges i Didón m fl, Plan- och Bygglagen sid 5:2, ”den lokala planeringen måste också inriktas på att uppfylla de angelägna nationella mål som har kommit till uttryck i (PBL) 2 kap. och i hushållningsbestämmelserna i miljöbalken 3 och 4 kap.” Detta får inte föregripas genom ett nu aktuellt kommunfullmäktige beslut som fattats innan överhuvudtaget någon detaljplan redovisats. Syftet med planarbete för en detaljplan ”är dels att fördjupa den lokala demokratin dels att förbättra underlaget för planbesluten”, Didón m fl aa sid 5:3.

Längre fram i utlåtandet i ärendets redovisning redovisas att man inte beaktat kostnaden för drift och underhåll vid den ekonomiska bedömningen utan de ”bedöms vara i storleksordningen 40-45 mnkr/år under anläggningens livstid”. Det anges ej hur lång livstiden beräknas bli men längre fram anges ”driftkostnaderna, som bedöms vara 10-20 % av totalkostnaden”. Detta innebär att enbart driftskostnaderna, med åsidosättande underhållskostnaderna, bedöms vara 800-1.600 mnkr.

D.v.s. nettonuvärdet av utgifter inklusive driftkostnader och inkomster är mer negativt än tidigare angivna 4.500,0 miljoner kronor utan mellan 5.300,0 – 7.100,0 miljoner kronor. Beslutet strider därför uppenbarligen mot PBL 2:1-2. Företräde ska ges användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Det gör inte projektet Nya Slussen i den form beslutet omfattar. Beslutet strider i denna del även mot kommunallagen 8:1-2.

Föredragande Sten Nordins synpunkter i utlåtandet inleddes med att det sedan 1991 har varit en rad tävlingar, utredningar m m och han anser att få andra platser har bearbetats, belysts och debatterats så systematiskt. Det är alltså 19 år. Senast Slussen byggdes om 1935 pågick diskussionen i 40 år. Samtidigt som Nordin alltså vill forcera besluten och ”definitivt” fastställa trafiklösningar och funktioner, ekonomiska ramar o.l. anger han att den framtida utformningen skall vara en pågående process och att ”det är en process som får ta den tid som krävs”. Om den framtida utformningen är en process som får ta den tid som krävs så ska samma villkor gälla för funktioner, ekonomiska ramar och trafiktekniska lösningar. Det får bli föremål för en process som får ta den tid det krävs enligt lag, PBL och miljöbalken.

Sten Nordin anförde bland sina synpunkter att hans förslag till Nya Slussen varit på samråd under första kvartalet 2010 och att det är just det förslaget ”detta genomförandebeslut avser”. Förslaget som ställdes ut vid Slussen medförde ett mycket stort antal skriftliga synpunkter över 1.200 st, den övervägande delen negativa.

Ett av dessa var Gamla Stan Sällskapets yttrande 23 mars 2010 och noteras att Gamla Stan Sällskapet var särskilt inbjuden remissinstans. Yttrandet recenserades av staden i samrådsredogörelse den 27 maj 2010. Som ansvarig anges Martin Schröder som den 18 februari 2010 sammanträffade med Gamla Stan Sällskapets ordförande Per Björkman och då bekräftade översvämningsriskerna 2030 enligt stadens Risk- och Sårbarhetsutredning december 2009 och att sålunda den Nya Slussen inte uppfyller ett av tre huvudmål. På sid 3 i samrådsredogörelsen anges lakoniskt ”Skönhetsrådet är starkt kritiska till planförslaget. Gamla Stan Sällskapet och Samfundet St. Erik är negativa till planförslaget”.

På sid 36 sammanfattas Gamla Stan Sällskapets yttrande sålunda ”Gamla Stan Sällskapet anser att planförslaget är helt utsiktslöst och att samrådsunderlaget lider av mer eller mindre allvarliga brister. Man framför också att vissa av sällskapets medlemmar undrar om planförfattarna drabbats av hjärnsläpp. Sällskapet menar att ett omdaningsarbete av Slussen i första hand ska utgå från att förlägga tunnelbanan i en tunnel vid Slussenområdet.

Man anser att ö-känslan av Gamla stan kraftigt försvagas, att de sköna utblickarna från Järntorget upp mot Södermalm försvinner, att den 8-filiga bron för evigt kommer att skada Sveriges historiska hjärta samt att den föreslagna bebyggelsen inte ska komma till stånd.” Schröder underlåter redovisa översvämningsriskerna med tunnelbanan och har därmed bidragit till vilseledande beslutsunderlag.

Sammanfattningsvis strider beslutet mot PBL kap. 1 kap. och kap. 2:1-2, miljöbalken kap. 1:1, 3:1, 6:7 särskilt punkt 4 och 6:12 särskilt punkt 8, Lagen om skydd mot olyckor 3:1 samt kommunallagen 8:1 som anger att Stockholms stad ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 8:2 som anger att Stockholms stad ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

De handlingar jag hänvisar till ovan har ingivits av kommunmedlemmen Per Björkman tillsammans med hans överklagande dagtecknat den 5 juli 2010 och åberopas.

Stockholm den            juli 2010

Vem träffas och myser på Slussen?


“Vem träffas och myser på Slussen” så löd ett odödligt inlägg i debatten från rivningsförespråkarna.

Vi vet inte vad de heter, för vi frågade inte. Men de spelade orientalisk pop ur en bandspelare och drack något som såg ut som öl ur burkar och såg ut att ha väldigt mysigt!

Slussen är en solig dag ett enda stort äventyr

Eddie Grahn, legendarisk klubbkung i Gamla Stan  under 50-80-talet. I dag innehar han på samma plats den populära loppisen på Själagårdsgatan där människor från livets skilda stigar strålar samman och kan få en avspänd pratstund och senaste nytt i Rädda-Slussen-kampen. Sedan 7 år tillbaks har Eddie pratat om att röja ur sitt mystiska valv i källaren och starta klubb igen. Om du kommer förbi får du påminna honom om hans löfte!


“Nu är Slussen en solig dag ett enda stort äventyr i olika plan med en vidunderlig utsikt.

Dock hotas allt att koncentreras och effektiviseras med bland annat “mysiga” sittplatser med trafikled tätt intill på samma plan.

Böljande frihet i olika plan ersätts med skuggande 32 m hög husmur och pengar i sjön.

Nej, låt oss rusta upp den nuvarande gigantiska Slussen och fyll den med småskaligt liv som t.ex. gamla Nordins pappershandel, där man kunde köpa billiga gummisnoddar i lösvikt.


Det blir förmodligen både billigare och roligare. ”

Gamla stan 13/12- 26/3-10
Eddie Grahn


Sida 1 av 5

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén