Debatten om Nya Slussen

Om du bor i Stockholm eller i området runt Slussen har du säkert hört om ombyggnationerna och rivningen av gamla Slussen. Kanske har du läst om protesterna och även satt dig in i debatten kring Nya Slussen.

Debatten om Nya Slussen

Det har funnits planer på att bygga om Slussen i flera decennier men eftersom protesterna har varit många, har bygget hela tiden skjutits upp. I nuläget är det dock igång, och sedan 2016 rivs och byggs det nytt i området. Huvudmålet är att den gamla slussen helt ska byggas om, då den i nuläget utgör en säkerhetsrisk av flera olika anledningarna. Rösterna som har höjts mot projektet vill bevara och restaurera Slussen istället för att riva den. Flera oberoende organisationer har engagerat sig i frågan om vad som är möjligt att göra för att bevara området.

Decennier av restaurering

Sedan Slussen byggdes 1935 har den genomgått åtskilliga restaureringar. Faktum är att hela konstruktionen redan från byggnationen är undermåligt pålad, och det system man använde togs snabbt ur bruk under 40-talet. Man har försökt stötta den sjunkande konstruktionen genom åren med diverse förstärkningar och stålbalkar, men nu är läget så pass illa att Stockholms Stad vill riva och bygga om från grunden. Redan 1990 började man skissa fram idéer på hur den nya Slussen skulle se ut, men det dröjde tio år innan Stadsbyggnadsnämnden med flera antog det nuvarande förslaget från arkitektfirmorna Foster+Partners och Berg Arkitektkontor. 2011 godkändes förslaget och 2013 fick det laga kraft. Efter detta var det bara att börja bygga.

Protesterna

Protesterna som framkommit genom åren rör en rad olika punkter, där framför allt kostnad, tidsåtgång samt Slussens totala rivning har diskuterats. Många ser området som ett kulturarv och istället för att riva allt vill man hellre renovera och låta den gamla konstruktionen stå kvar som den gjort i snart 100 år. Den grupp av arkitekter vilka tagit fram en Plan B, ett alternativ till det förslag som är godkänt av Stockholms Stad, menar också att en renovering skulle kosta hälften så mycket och bara ta fyra år jämfört med de åtta som beräknas gå åt nu. En annan del av kritiken innebär att de nya bebyggelserna skulle skymma en del av utsikten över inloppet i hamnen, vilket är något som Slussens besökare och de som bor i området vill ha kvar. Denna protest fick gehör och kvarteret som planerades togs bort från planförslaget. 2015 gjorde en oberoende expertgrupp en genomgående utredning av Slussen, planförslaget och protesterna och kunde konstatera att den nuvarande ombyggnationen är den mest pragmatiska och förnuftiga. Om man bestämde sig för att restaurera istället för att bygga om Slussen helt, skulle man ändå behöva riva och återuppbygga 85 % av den. Detta skulle låta Slussen leva i ytterligare 100 år, vilket är en kort tid om man ser till stadens ambitioner. I längden skulle man inte heller spara pengar eftersom Slussens grund står på ett instabilt pålverk, något som inte kan ordnas utan total ombyggnation. Syftet är också att göra platsen till en mer mötesvänlig yta, med bättre kommunikationer, en ny park och fler gång- och cykelbanor som leder till och från området.

Protesterna

Du kanske också gillar…

© 2021 Slussens Framtid