Jag är Stockholmare i fjärde generation. Jag flanerar ofta i Stockholm. Jag arbetar för Sida och har verkat utomlands under längre perioder. Jag har konstaterat att Stockholm faktiskt är den ultimata och dessutom vackraste staden som jag känner till. 

Jag läser DN som informerade om Slussenutställningen vilket fick mig att ta mig till Sjömanshemmet i fredags den 26 mars 2010 för att beskåda den utställning över Slussens utbyggnadsförslag som uppgavs finnas där. Borde inte alla Stockholmare få information om detta avgörande ingrepp på något annat sätt, tex broschyr i brevlådorna eftersom detta är ett avgörande beslut, inte bara för Stockhom men faktiskt RIKSAVGÖRANDE?

Jag gick dit med ett öppet sinne och hade för avsikt att ta till mig förslaget på ett öppet och konstruktivt sätt. Efter att ha gått runt en stund – tittat på modellen med GLASKONSTRUKTIONER av de föreslagna nya husen, lyssnat på den “reklamfilm” som spelades upp med löfte om att nya Slussen skulle bli den mest pulserande o levande delen av Stockholm efter ombyggnaden – började jag tala med med övriga besökande.

Det låg en uppdämd sorg o ilska i luften. Om någon satt en tändsticka i brand hade DEBATTTEN därinne blivit högljudd. Nu fördes den ilsket och sorgset lågmält men förstämningen var inte att ta miste på. Jag gick därifrån med SORG och FÖRSTÄMNING i hjärtat.

Jag tittade ut över vår vackra stad när jag kom upp på Södermalmstorg och tänkte mig dessa glas och betongkolosser framför mig liknande den som nyss byggts upp på Östermalmstorg. Den glaskolossen är ändå  “bara” EN enda på ETT torg någonstans i staden men de sex-sju husen som planerats byggas upp på Slussen som en kuliss av “modernt” snitt FRAMFÖR och BLOCKERANDE skiftet mellan Söder och resten av vår stad, Gamla Stan, Djurgården, Kungsholmen etc är FULLKOMLIGT OMDÖMESLÖST.

Som någon skrev på DN “Besinna er och tänk om”. När jag gick för att ta Djurgårdsfärjan hade jag fått en ond klump i magen. Jag var mycket ledsen. Nu till några av mina åsikter:
 
1) Bygg inte upp en ramp av glas och betonghus som avskärmar “uppfarten” till Söder och skymmer utsikten åt både söder och norr som är så vacker och kännetecknande för vår stad.

2) Den breda betong (eller vad det är) “rampen” som går längs hela utbyggnaden kommer att klottras ner och är redan i sig en förortsstyggelse.

3) En zick zack ramp längre åt väster synes mig mycket oskön i denna känsliga och potentiellt vackra miljö.

4) En åttafilig bilväg tvärsöver Slussen – bevare oss. Lägg den under vattnet eller i alla fall under fotgängarna alternativt gemensam med fotgängare, cyklister och bussar. VARFÖR alltid dela upp och avskärma. Gör vägen mänsklig. [Slussens framtid inflikar: detta är redan ordnat i nuvarande Slussen].

5) Den gång och cykelbana som planeras bredvid kommer att kunna bli en ganska farlig väg att vandra på i nattens mörker och ett härligt ställe för gäng att mötas på. Det lär vara svårt – intill omöjligt för polis och ambulans att ta sig dit. Även det lilla torg på södra sidan verkar inte bli särskilt “mysigt”.

6) De byggnader som planeras kommer att skugga norra sidan under vintern.

7) Det finns mycket mer att säga men slutligen LÅT INTE KORTSIKTIGA FINANSIELLA KRAV FÖRSTÖRA EN AV VÄRLDENS VACKRASTE STÄDER.

8) Mitt förslag är att lära av misstagen från Riksgropen, Almarna o Sergels Torg o Brunkebergstorg från 70 talet.

TA TILL VARA DET FINA SOM FINNS OCH UTGÅ FRÅN DAGENS “K-MÄRKTA SLUSSEN” OCH BYGG UPP ETT VACKERT OCH MÄNSKLIGT NAV MELLAN NORR OCH SÖDER I STOCKHOLMS KÄNSLIGASTE OMRÅDE.

9) Behåll popplarna! Detta kommer annars att bli en ny Almstrid kallad POPPELSTRIDEN – stående för bevarandet av ett vackert Slussen.

10) Påbörja inte detaljplaneringen innan ALLA stockholmare fått en verklig chans att ta till sig detta Riksavgörande ingrepp i vår Huvudstad.
 
Slutligen vill jag ha ett svar på ovan samt hållas informerad om de fortsatta detaljplanerna. 

Anna Runeborg