Hela Stockholms innerstad med Djurgården är av Riksintresse för kulturmiljövården.

I Riksantikvarieämbetets riktlinjer om vad som särskilt bör beaktas sägs: (Raä dnr 5825/87)

” Andra Stockholmska  särdrag som anpassningen till naturen, fronten mot vattenrummen och  Stockholms inlopp, både från Saltsjön och Mälaren. Vyerna från viktiga utsiktspunkter, blickfång, kontakten med vattnet.

De tydligt avläsbara ”årsringarna” i stadsväxten.

Stadssiluetten med den begränsade hushöjden där i stort sett bara kyrktornen och offentliga byggnader tillåtits höja sig över mängden. Byggnader och miljöer med anknytning till  konstnärliga verk eller historiska personer.”

Planförslaget strider emot alla ovanstående punkter!

Bilden kommer från Stadsmuseets  skrift om Slussen

Texten sammanställd av en person i Rädda Slussens nätverk som är aktiv stadsräddare på många vis.