Bevara Slussen har pgnr 549335-8. Medlemsavgiftem är  100:-

Föreningen vill rädda Slussen, bevara konstruktionen och förnya innehållet!

För närvarande pågår möten onsdagar kl 16.00 i Café Lokalen, Blå Bodarna.

Varmt välkommen om du har egna idéer och vill jobba för att Rädda Slussen!

Kontaktperson: Peter Eller: 08-992370, 08-214663, han nås också på Miljömagasinets redaktion: 08-6408280.

Rädda-Slussen-knappen säljs f.n. på Söderbokhandeln på Götgatan. I Blå Bodarna, Café Lokalen kan man också få tag på en knapp.