Kategori: Medborgarens Mening (Sida 1 av 2)

Får man man inte vara med och protestera mot denna förstörelse om man inte bor i Stockholm?


Jag bor numera i Orminge (är skriven där)  och har verkstad i Aspudden. Jag har bott på Söder och älskat denna stadsdel tills höjda hyror och gentrifiering körde bort oss. Får man man inte vara med och protestera mot denna förstörelse om man inte bor i Stockholm?

Stockholm och Slussen är riksintresse anser jag,  också av intresse för turistnäringen. Ska vi verkligen ta bort bland de skönaste utsikter vi har?  Jag vill protestera fast jag numera inte är mantalsskriven i Stockholm.

Hälsningar Malin Gunnarsson


Reds anm. Även utan de skrymmande husen som nu Sten Nordin lovat ta bort skulle utsikten påverkas. “Nya Slussen” innebär nämligen att Slussplan höjs upp, så man kommer inte att kunna se delar av utsikten på denna bild. Ironiskt nog blir det synen med vattnet som förvinner, det som man just i “nya Slussen” hävdar att man plockar fram.

Slussen är kanske en av de vackraste platserna i Europa

Stockholm, 19 juli 2010
Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 STOCKHOLM
KLAGANDE:
Namn: Daniel Markus
Personnummer: 750612-0133
Adress: Askängsbacken 3, 16865, Bromma
som är kommunmedlem i Stockholms stad.
SAKEN:
Laglighetsprövning beträffande kommunfullmäktige i Stockholms stad beslut den 21 juni 2010 § 23;
Projekt Slussen ”Genomförandebeslut”.

ÖVERKLAGAN:
Slussen är en enormt stark symbol för Stockholm som vattenstad och antagligen också en av de vackraste platserna i vår huvudstad. Kanske till och med en av de vackraste platserna i Europa.

Nu är planerna att vi ska göra om det till ett köpcentrum och utökad genomfartsled för biltrafik. Kunde vi inte hitta på något roligare åt vårt unika kulturarv?

Att man bygger stora köpcentrum i förorten, som Heron City, Barkarby Handelsplats, m.m., säger jag ingenting om. Men ska vi använda Slussen att tillgodose köpbehov? Vi har världens chans att skapa något unikt vackert och jag kan inte sitta och titta på när Sten Nordin (M) i Moderat anda ska göra kommers av en plats som skulle kunna pryda vykort och fotoböcker världen över.

Jag hävdar bestämt att Slussens prioriteringar måste ligga i att bygga det vackert!

Prioriteringen enligt min uppfattning bör se ut enligt följande:

1. Se till att kollektivtrafik och yrkestrafik fungerar tillfredställande.
2. Se över alla miljöaspekter såsom avtappning från Mälaren, fiskevandring, buller m.m.
3. Låt solen nå ner över hela Slussen. Dvs. bygg i sutteräng, inte på höjden.
4. Bygg för cyklister, fotgängare, funktionshindrade och turister från hela världen.
5. Övrig yta bör avses kultur såsom mötesplatser i form av caféer, restauranger, lekplatser, gräsytor, bibliotek, musikscener, m.m.
6. Endast i mån av plats kan man tänka sig lite kommersiell verksamhet, och då till förmån för affärer som har anknytning till Slussen eller Skärgården som Eije Herlitz (MP) påpekar [1].

Det nya Slussen-förslaget brister på nästan samtliga av dessa punkter.

1. Fungerar i överflöd. Man ska inte bara få trafiken att fungera utan dessutom exploatera den i kontradirektion mot vad man försöker stävja med trängselskatterna, dessutom på en känslig plats i Stockholm där man redan försökt minska trafiken genom att stänga av t.ex.
Götgatsbacken för biltrafik.
2. Vad jag förstår från en politiker-hearing med Café Blom-gruppen på Moderna Museet den 1 juni, och även Martin Michel (MP) [2], så verkar miljöaspekten halvt bortglömd.
3. Att en arkitektbyrå missar att ta till vara på solens söderläge gör mig skeptiskt till deras kompetens. Per Ankersjö (C) menar dock att man inte kan nå enastående arkitektur utan att bygga hus [3] så det är antagligen inte bara arkitekternas fel att nya Slussen-förslaget ser ut som en färjeterminal.
4. Kommer nog fungera. Dock utan sol på södersidan vid vattnet.
5. Per Ankersjö gör sitt bästa för att blanda in lite kultur i kommersen genom att hävda att t.ex. en biograf är både kultur och kommers [4]. Då frågar jag mig; ska man gå till Slussen för att kolla på bio? Sitter man inte hellre på en trevlig uteservering med sol och utsikt över Saltsjön?

Ska man gå till Slussen för att träffa folk på Hennes & Mauritz? Sitter man inte hellre på en gräsmatta med en lekpark i och pratar med andra föräldrar? Slussens utrymme är begränsat och ska inte exploateras av kommersiella intressen.

Det hade aldrig godkänts att bygga en galleria i Kungsträdgården eller Humlegårdsparken. Varför ska Slussen som är en ännu vackrare plats falla till föga för Sten Nordins halvtappra försök att tillgodose privata intressen?

6. 35000 kvadratmeter galleria talar sitt tydliga språk vad man har för avsikt med Slussen. Sten Nordin säger att han sannerligen inte lägger sig i var Stockholmarna gör sina inköp [5][6], och där sätter han punkt för hur mycket han bryr sig om Slussen som kulturarv.

Jag protesterar mot det nya Slussen-förslaget och kräver att man åtminstonne lyssnar till Skönhetsrådet, S:t Erik och Stadsmuseet enligt Kerstin Wickmans (MP) inlägg [7]. Lyssna även till andra med viktiga synpunkter. T.ex:

· Turistbyråer. Vad är det som lockar turister från hela världen? Är det vackra platser, dyra kläder, billig mat? Vad säger turistbyråerna?
· Cecilia Obermüller (MP) och hennes beskrivning hur man bör ta till vara på solen genom en nedtrappning av bebyggelsen ner mot vattnet [8].

Överklagande

Daniel Markus
Stockholm, 19 juli 2010

Samtliga referenser går till fullmäktigebeslutet den 21 juni.
Web-TV återfinns på följande länk.
http://web22.abiliteam.com/ability/show/xaimkwdjn/kf20100621/speed.asp
[1] Eije Herlitz (MP), tid 05:20:00
[2] Martin Michel (MP), tid 06:21:45
[3] Per Ankersjö (C), tid 04:55:48
[4] Per Ankersjö (C), tid 05:45:18
[5] Sten Nordin (M), tid 05:26:19
[6] Sten Nordin (M), tid 05:23:50
[7] Kerstin Wickman (MP), tid 06:26:00
[8] Cecilia Obermüller (MP), tid 06:18:30

Hur länge tror dessa politiker (inte bara moderater) att man kan lura svenska medborgare?

Vissa politiker – tyvärr (M) i majoritet – försöker föra oss bakom ljuset; oss medborgare som vill RÄDDA SLUSSEN och även aningslösa Stockholmare samt folk ute i landet som bryr sig! Hur länge tror dessa politiker (inte bara moderater) att man kan lura svenska medborgare?

Hans Viborg – I sin roll som  gamblern Gaylord Ravenal. Inhopp i  ”Teaterbåten” i Vallentuna, direkt från Oscars-teatern “Csardasfurstinnan.
***
En lögn är en lögn! Vi som håller korpgluggarna öppna och som tvättat öronen med spetsig (opolitisk) tvål, vi ser och hör, när de inlindade osanningarna basuneras ut som sanningar, alltså deras motsats…!
***
I ärlighetens och förnuftets namn, låt besinning segra över edra politiskt fördärvade hjärnvindlingar! Detta är inget spel med våra pengar hur som helst, gör nu en varsam renovering av Slussen…!

Javisst, Slussens charm är skamfilad, men den finns där! Har alltid funnits där! Grundkonceptet är mera intelligent än många av er beslutsfattare kan omfatta med edra förståndsgåvor är jag rädd!

Jag ber er var med om att rädda detta kulturarv! Var med om, att RÄDDA SLUSSEN! – Förpassa de kostsamma och fördärvliga ombyggnadsplanerna för Slussen, dit där de hör hemma! I brännugnen för sopor i Högdalen t.ex.!

Ta ett steg tillbaka! Ge er själva tid till eftertänksamhet! Gör en helomvändning! Det är ingen prestigeförlust. Prestigeförlust blir det om ni inte lyssnar till de rörelser som är i anlopp. Prestigeförlust blir det för er, om ni åsne-envist står fast vid de beslut ni hittills har klubbat i Stadshuset! Beslut som inte räddar Slussen, utan tvärtom!

***
Mina damer och herrar politiker! Ni vinner i anseende och respekt, om ni är med och försöker rädda ett kulturminnesmärke, som Slussen rätteligen för länge sedan har förtjänat att kallas. Inser ni inte detta, förtjänar ni inte vår respekt i framtiden. RÄDDA SLUSSEN.

Hans Viborg

Reds. anm. Carl Johan De Geer var också inne på samma linje, d.v.s. att det handlar om ett medvetet undanhållande av fakta. Se hans tal från manifestationen den 24/4  (filmat av bloggaren Stationsvakt).

Slussen är en solig dag ett enda stort äventyr

Eddie Grahn, legendarisk klubbkung i Gamla Stan  under 50-80-talet. I dag innehar han på samma plats den populära loppisen på Själagårdsgatan där människor från livets skilda stigar strålar samman och kan få en avspänd pratstund och senaste nytt i Rädda-Slussen-kampen. Sedan 7 år tillbaks har Eddie pratat om att röja ur sitt mystiska valv i källaren och starta klubb igen. Om du kommer förbi får du påminna honom om hans löfte!


“Nu är Slussen en solig dag ett enda stort äventyr i olika plan med en vidunderlig utsikt.

Dock hotas allt att koncentreras och effektiviseras med bland annat “mysiga” sittplatser med trafikled tätt intill på samma plan.

Böljande frihet i olika plan ersätts med skuggande 32 m hög husmur och pengar i sjön.

Nej, låt oss rusta upp den nuvarande gigantiska Slussen och fyll den med småskaligt liv som t.ex. gamla Nordins pappershandel, där man kunde köpa billiga gummisnoddar i lösvikt.


Det blir förmodligen både billigare och roligare. ”

Gamla stan 13/12- 26/3-10
Eddie Grahn


Stockholm växer-Tänk stort

Mitt brev till KRISTINA ALVENDAL, TERES LINDBERG m. fl. ansvariga
 
FÄRRE BILAR I STOCKHOLMS INNERSTAD

Det är faktiskt det viktigaste inför framtiden om vi ska klara vår miljö!

Redan på 1940-talet uppstod det bilköer i Stockholm, beroende på att innerstan med allt sitt vatten och fyra broar mellan Norr och Söder bara tål ett visst antal bilar. I dag räcker det med en enda avstängd fil på Söderleden för att det ska påverka hela trafiken i centrum. Hamngatan nyligen är ett annat bra exempel.

När nu REGION STOCKHOLM beräknas växa med 400 000 invånare och minst 100 000 bilar är det mest angelägna att “utlokalisera” departement, institutioner, organisationer, banker och andra företag till närliggande centra, helst intill T-banan. Inte att förtäta innerstan via nya byggnader med nya arbetsplatser och bostäder med åtföljande biltrafik, även om det innebär fler skattekronor till Stadshuset! 
 
Därför måste våra politiker i hela regionen TÄNKA STORT och samarbeta – både över block- och kommungränser. En början är att K-märka SLUSSEN och rusta upp den och de förfallna omgivningarna.

I stället för att lägga miljarder på att bygga om den, då den ändå inte ska ha mer biltrafik, får man då pengar både till att bygga Förbifart Stockholm och Österleden plus till att bygga ut kollektivtrafiken maximalt. 

Men kom ihåg att “glesbygden” med skogar, berg och dalar börjar bara någon mil utanför Stockholms city. Så miljövännernas drömmar om att samtliga ska kunna åka kollektivt i en region från Norrtälje  och Västerås till Nyköping är lika orealistiska som i Norrland. 
 
Bästa hälsningar
 
Tommy Jacobson
 
Stockholmare sedan tre generationer, jazzmusiker och taxiförare
 

Hälsning från Österlen

Jag bor i Nybrostrand på Österlen, men älskar Slussen.
OK, det har blivit nergånget…
 
Men varför? Är det med flit!?  ”Då kan man ju riva”.  Är det så dom har tänkt!?
Fantastisk arkitektur.

Vilka linjer!  Otroligt vackert…som har fått falla i slum.
I väntan på rivning!?

Varför inte rusta upp Blå Bodarna.

Vem är arkitekten bakom denna fantastiska plats ?
Detta är inte bara en angelägenhet för Stockolmarna.

Detta gäller oss alla.

Bästa hälsningar
Ida Melin

Hälsning från London


Jag är född och uppvuxen i Stockholm och mitt hjärta brinner för den vackra arkitektur vi har. Det var en självklarhet att skriva upp mig på listan även om jag sedan många år bor i London. Stockholm lever i ens hjärta. Lycka till med att motarbeta vansinnet!

Vänlig hälsning,
Béatrice M Nurse

Mitt brev till Sten Nordin

Dagen idag
är en
märvärdig
sak.
Tänk evigheten
fram
och evigheten
bak.
Alf Henriksson

Jag läste i tidningen idag , att ett av de sex husen inte ska byggas. Jag hoppas att jag en dag läser i tidningen att inga av de husen ska byggas! att ni tänker om.

Att det kommer ett nytt förslag.

Att de bästa av de bästa arkitekter som finns får äran att bevara och tillföra nytt i Sveriges huvudstads vardagsrum Slussen.  Jag hoppas stort på dig och att du kommer att tillmötesgå de protester som finns på stadsbyggnadskontoret i Stockholm ang  “nya Slussen.” Att du kommer att stoppa projektet som det är idag!

En man som ser ut att lägga märke till poesi , har jag svårt att tro kan vara drivkraftig i detta projekt som nu ligger på bordet. Var är konsten? Sången, livet i det här projektet?

Många hoppas på dig och ser dig som möjlig att påverka för att förhindra det som nu planeras ,  då du har rykte om dig att vara en lyhörd person. För den här lösningen, i sin helhet saknar all poesi.

Livet på Slussen är poesi.

Se på närheten här till vattnet. Mälaren-Östersjön, Gamla Stan, Djurgården..Slussen som binder ihop Gamla Stan med ögat som till fots!

Slussen som världen känner till. Turister gillar platsen. Det är en unik fantastisk vy ut över Gamla Stan, ut mot vattnet, båtarna, Skeppsholmen, Djurgården mm. Och likadant att färdas in mot stan med Djurgårdsfärjan. Härligt!

Håller med att mycket måste göras. Håller med om att det är sunkigt och eftersatt. Men det är ett dåligt argument för att låta bygga något så förskräckligt som det som nu håller på att ske.  Att göra det är att göra våld på platsen.

Med vänlig hälsning från en medborgare, en av individerna. ….

“För allt roligt som hänt genom tiderna  har att göra med individerna” (som det står i dikten du citerar på din blogg). Glöm inte det. Man ville en gång riva Gamla Stan. Du är en mycket viktig person nu.

Och för sedan.

Med vänlig hälsning från Ulla-Stina K. Landberg

Lämna utformningen till en kommande generation

Stockholms politiker måste sansa sig och betänka sitt ansvar, när de nu i största hast vill omvandla staden. Förändringarna blir ju oåterkalleliga. 

Redan inkräktar hotellkomplexet Stockholm Water Front på känslan av rymd runt Stadshuset.  

Redan har beslut tagits om Tors torn vid Norra station, som för oöverskådlig tid kommer att fördärva stadens unika sky-line. 

Snart kommer också de fria utblickarna från Slussen mot Gamla Stan och Stockholms inlopp att vara bortbyggda. 

Finns verkligen mandat för detta? 

I inledningen till Röda rummet beskriver Strindberg det fantastiska panoramat över staden från Mosebackes terrass. Vilken utsikt kommer att möta framtida besökare på  Söders höjder? 

Hur kommer Katarinahissens smäckra siluett att framstå mot fonden av höga glashus? 

När stockholmarna kommer upp ur tunnelbanedjupet vid Slussen vill de säkert inte avskärmas av ett kringbyggt torg. De vill se solen glöda i Gamla stans fasader.  De vill se färjorna pila över vattnet mot Djurgården och känna vindarna fläkta från Saltsjön. Det planerad ”kulturhuset” måste slopas för större öppenhet mot stad och vatten. 

Tanken att öppna upp vattenspeglarna är fin, men människorna hänvisas till skuggiga ytor under broar och i nordiga lägen. Det är bilarna som fortfarande får breda ut sig. 

Slussen är sliten och sjaskig och något radikalt måste troligen göras, men om staden inte har råd med en omdaning utan denna hårdexploatering, borde man nöja sig med en mindre insats och lämna den slutgiltiga utformningen till en kommande generation med rymligare plånböcker och större känsla för stadens unika skönhet.

Foto: Roberto Alvarez

Karin Gustafsson och Lena Liedholm-Nylén

Vi kan Världsarvsklassa alla utsikterna så att de inte blir för-byggda

Stockholm, Slussen, är nordens venedig, oerhört fint…. detta måste vi vara rädda om
 
  
När det gäller Slussen är detta i en mycket känslig historisk miljö. Slussen har tidigare varit klassad så som riksintresse, med klöverbladet som grund. Detta kan vi försöka att få tillbaka.
 
I dag står vi inför både groteska slagskugge -problem när det gäller utsikten mot Gamla stan, som läggs i mörker om förslaget byggs, och en kraftfull och omodern motorväg över Skeppsbron. Det kommer även att uppkomma stora slagskuggor på Södermalms sidan, om det nya förslaget byggs. En nya “plattan-miljö” kommer att växa fram om Berg/Foster-förslaget blir av.

Slussen är nu i mycket dålig kondition. Detta beror på att betongen blivit svag av saltet i vägbanan som trängt in i betongen. Man kan kräva bättre skötsel av slussen och en resolut underhålls- genomgång, samt uppfräschning. ( De har inte tvättat fönstren på Slussen sedan 1938).

Där kan vi kräva att kommunen servar Slussen bättre. Att de har bättre verksamheter än gamla p-däck och spadar/ Sandar istället för att salta på vintern. Detta efter att en balk rasat vid Nacka bussarna för några dagar sedan, det är kris.
Mitt förslag är att vi kräver en rejäl uppfräschning av Slussenområdet, i stil med det fina arbete man gjort vid Medeltidsmuseet på Strömmen sidan, vid Norrbro och Norrström. Där har man grundförstärkt försiktigt hela vägen under Norrström, och Regeringskansliet.
 
Vi kan Världsarvsklassa alla utsikterna så att de inte blir förbyggda, föreslå Klöverbladet som K märkt. Detta som en världsarvsklassning som kan inrymma både Gamla Stan i från 1450 med Kornhamnstorgs ljus, och Mariaberget, Slussen och Söders höjders,  vyer på höjden med Söders äldsta hus och  samt vattnet, och vattenspegeln, med den milsvida utsikten.
 
Var och en kan föreslå ett område för världsarvsklassning, man måste inte vara arkitekt , alla har rätt att förelså Slussen, Södershöjder och utsikten mot Gamlastan som världsarvsklassad miljö.
 
Med vänlig hälsning Clara von Rettig ljusarkitekt, konstnär.

 

Foto: Clara von Rettig.

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén