April 2010

Stadsbyggnadsnämnden, Trafiknämnden och Exploateringsnämnden 

är delaktiga i beslutet om Foster/Bergs förslag Nya Slussen.            

 Stadsbyggnadsnämnden sammanträdde10 juni 16.00 för beslut inför det fortsatta arbetet. Nu har de redan fattat beslut, men man kan fortsätta påminna dem om vilket impopulärt beslut de fattat och ha en fortsatt dialog med dem som är påverkbara.

Stadsbyggnadsnämnden www.stockholm.se/sbk  tfn: 08-508 26 000 vx   Postadress: Box 8314, 104 20 STHLM


Alvendal, Kristina M ordf  STOCKHOLM        
[email protected]

Lindberg, Teres S  v ordf   BROMMA               
[email protected]

Koch, Inger M  M led  STOCKHOLM        
[email protected]

Blom, Anders M led  STOCKHOLM        
[email protected]

Jönsson, Peter M led  STOCKHOLM        
[email protected]

Liljeqvist, Tomi M led  SPÅNGA                 
[email protected]

Dundar, Abit   FP led  STOCKHOLM        
[email protected]

Oljeqvist, Göran KD  led STOCKHOLM        
[email protected]gmail.com
[email protected]

Hamednaca, Arhe S led   ÄLVSJÖ                  
[email protected]

Ekdahl, Gunni S  led  BROMMA               
[email protected]         

Dölek, Hasan S led  HÄSSELBY            
[email protected]

Obermüller, Cecilia MP led  BROMMA             
[email protected]

Hannäs, Maria V led  STOCKHOLM        
[email protected]

 
Trafiknämnden www.stockholm.se/tk tfn: 08-508 27 200 vx. Postadress: Box 8311, 104 20 STOCKHOLM 

Hamilton, Ulla M ordf  STOCKHOLM     
[email protected]

Valeskog, Jan S v. ordf  STOCKHOLM     
[email protected]

 Gustavsson, Berthold M led  ÄLVSJÖ               
[email protected]

Bergstedt, Tord M led STOCKHOLM     
[email protected]

Kullendorff, Anna C M led STOCKHOLM     
[email protected]

Davidsson, Annika M led ENSKEDE           
[email protected]

Lundin, Inge-Britt FP led STOCKHOLM     
[email protected]

Broberg, Anders KD led  STOCKHOLM     
[email protected]

Ödebrink, Annika S led HÄGERSTEN       
[email protected]

Lindgren, Jimmy S led ENSKEDE            
[email protected]

Marklund Beijer, Birgit S led STOCKHOLM      
[email protected]

Lindqvist, Mats MP led FARSTA                
[email protected]

Stenfelt, Kajsa V led JOHANNESHOV  
[email protected] 

 
Exploateringsnämnden www.stockholm.se/expl tfn: 08-508 27 600 vx. Postadress: Box 8189, 104 20 STHLM  
 
 
 Larsson, Joakim   M ordf    STOCKHOLM
[email protected]

Räihä Järvinen, Mirja S  v. ordf   KISTA 
[email protected]

Tigerström, Jan   M led    BROMMA
[email protected]

Bonnier, Helena    M  led   STOCKHOLM 
[email protected]

Snees, Ingvar M led  STOCKHOLM 
[email protected]

Gratschew, Katharina M led   BAGARMOSSEN 
[email protected]

Kindvall, Göran M  led    SKÄRHOLMEN 
[email protected]

Fridebäck, Ulf FP  led   STOCKHOLM 
[email protected]

Nilsson, Kenneth S  led   HÄGERSTEN 
[email protected]

Visshed, Jari   S led  STOCKHOLM 
[email protected]

Kruse, Berit  S  led    VÄLLINGBY
[email protected]

Hagberg, Emilia  MP  led  ÄLVSJÖ
[email protected]

Livh, Ann-Margarethe V   led     SPÅNGA 
[email protected]