Vår grundinställning är att goda krafter som kan gynna en varsam upprustning av området finns inom alla partier. Kampen för att Rädda Slussen får ha alla färger.

Nedanstående är en subjektiv analys av något svåranalyserat. Frågan om Slussen är i grunden inte en parti-politisk fråga. Men…

Hur skall man rösta för att Rädda Slussen?

Moderaterna ?

Moderaterna var en av de snällare partierna 2006. Medan V pratade om att riva Slussen använde M ordet renovera. Bland moderaterna har alltid funnits en falang som är kulturkonservativ, som förstår och beundrar genuina kulturyttringar med anor. Många moderater är välutbildade och erkänner formell expertis, vilket talar till Rädda Slussens fördel.

Tyvärr så verkar toppen i M generellt ha fått maktsvindel och ger grön ljus till mest vildsinta nybyggnadsförslag som om de genomförs kommer att förstöra Stockholms skönhet för 100-tals år framåt. Det genomsnittliga betyget blir därför till M ett frågetecken. Den kulturkonservativa falangen kan dock vara till stor nytta för Rädda Slussen om de stora partiernas inflytande skulle minska.


Folkpartiet
+

Folkpartiet var det enda partiet som kontaktat Rädda Slussen och bett att få hjälpa till. Huruvida det var sanktionerat av hela partiet eller bara en enstaka persons initiativ framgår inte. De var också de enda tillsammans med Miljöpartiet som hittills reserverat sig mot överdäckningen av t-centralen.

Är du höger och vill rädda Slussen kanske det kan vara idé att rösta på Fp i år?  Ett litet parti är säkert ödmjukare och lättare att få att lyssna.

Centern – –

Centern, gamla bondepartiet försöker profilera sig som “skyskrape-
partiet”. Rekommenderas inte om man vill rädda Slussen. Är du bonde som vill rädda Slussen kanske du kan rösta på Miljöpartiet i år? Centern fick först en döskalle. Det hela var menat lite skämtsamt, ungefär som i Nöjesguidens betygsystem.

Men eftersom centerns Per Ankersjö tog illa vid sig på sin blogg bytte vi till två minus.  Per Ankersjö är själv till väldigt stor del skyldig till de minusen genom sin debatt-stil i små insändare i lokalpressen där han vänder på begreppen, och säger att svart blir vitt tills orden förlorar sin mening. Mer om det någon annan stans.

MP     ?  +

Då och då nås vi av något rykte att mp snart skall komma ut med en ny policy på Slussenfrågan till Rädda Slussens fördel. Men det som står på deras officiella hemsida är fortfarande att de tycker Foster/Bergförslaget är en bra grund. Vi undrar just, vad i Foster/Bergförslaget är egentligen bra?

Re-cyklingsidén i att rusta upp försiktigt borde stämma in på den gröna ideologin. Det borde även vara olikt ett miljöparti att gilla en 8-filig motorväg.

Har man tur går MP att påverka, och är bara, just nu utsatta för grupptryck. De får alltså   ?  +


Vänsterpartiet ?  +

Vi är inte säkra på hur man skall bedöma Vänsterpartiet. De verkar inte riktigt ha sett ljuset när det gäller Slussen. Samtliga partier verkar tro att en kommersialisering av området på tråkigt förortsmanér är oundgänglig. Men många medborgare vill bevara området som en okommersiell oas.  Vänsterpartiet är i alla fall relativt små, och därmed kanske påverkbara i ett annat klimat, om det t.ex. skulle bli rödgrön majoritet. Betyget blir ett försiktigt ?+.

Socialdemokraterna ?

Betraktar vi för närvarande med stor skepsis. Det ligger något oroväckande i ett parti som konstant undviker att ta ordet “utsikt” i sin mun, utan kallar det för “sikten”.  Hallå!  De amerikanska båtarna lägger inte till vid Slussen och spenderar en miljon om dagen i handel i Gamla Stan och Södermalm p.g.a. “sikten”.  Utsikt heter det!  Har ni aldrig själva varit turister?

Vi råder er också att sluta tala om “märkesbyggnad” när ni talar med icke-politiker. Väljare vill ha fina meningsfulla byggnader, inte “märkesbyggnader”.
“Märkesbyggnad”  är ett ord, en jargong för att sälja in byggprojekt till politiker, så snygga i alla fall till språket när ni talar med icke-politiker. Annars blir det pinsamt.

Vi tror att S kan dock i bästa fall gå att påverka. Särskilt just nu vill de gärna lyssna…(p.g.a valet..) Bara de inte blir förstora. Totala betyget är ett frågetecken. De “vill inte ha gallerior” men tänker acceptera dem endå.

Ett stort plus förstås för Socialdemokraterna i Gamla Stan, som sitter i en knivig sits, och därför är försiktiga. De är medvetna om hela frågans ödesdigerhet vad det gäller sin egen närmiljö. Vill man Rädda Slussen och är Sosse kanske man kan rösta på V eller MP i år för att pamparna inte skall bli alltför kaxiga och köra över folkopinionen?

KD ? +

Har vi ingen uppfattning om. Men de är så pass små så de går säkert att påverka i Slussenfrågan.

Sammantaget säger den här analysen att det blir bättre för Slussen om de stora partierna blir mindre och de små (undantaget Centern) får mera inflytande.

Slutligen har vi också det direktdemokratiska alternativet Popvox.

Ett nytt parti som ställer upp i Stockholms kommunval för första gången i år.
Popvox driver inga egna frågor, utan öppnar endast upp för direktdemokrati via sin hemsida, med möjlighet till folkomröstningar som de sedan följer. Se videon nedan för hur det fungerar