Kritikpunkter mot nuvarande liggande Slussenförslaget (Foster/Bergs förslag):

1. Omodern “look”. Stilen är fyrkantig och 60-70-tals-aktig, 60-70-talets arkitektur.  Det är en stil som verkar lida brist på formmässiga idéer, där alla linjer är raka,  och som känns typisk för gamla Öststatsländers och miljon-programmens utformning. Det är en stil som just nu inte är särskilt populär eller trendig och som passar väldigt dåligt in på Södermalms och Gamla Stans profiler som konstnärligt intressanta stadsdelar med design-intresse.

2. Dålig trafiklösning. Trafiklösningen i förslaget tvingar fram hela trafiken i parallellt liggande filer (åtta stycken) och dessa filer skall gå i skarpa  t-svängar, vilket i praktiken kommer att innebära att trafiken stoppas upp. Dessutom innebär förslaget en t-korsning i en tunnel vilket kräver särskilt tillstånd enligt EUs regler och egentligen inte är rekommendabelt.

3. Dålig gestaltning av höjdförhållandena och topografin. Slussplan skall i förslaget höjas 3,5 meter, vilket gör att det skall bildas en ful puckel på vägen som kommer in från Skeppsbron. På sina håll innebär förslaget också en fallhöjd på 14 meter från markplan och ner, där nere är det meningen att man skall sitta och fika.

4. Otrygg gestaltning av gångtrafiken. Gångtrafiken leds in på en enda liten smal spång över vattnet som är menad som en enspårig gånglösning. Nattetid är det mycket troligt en väg man kommer att undvika. Chansen att komma undan om man möter någon ute på spången är liten, och gestaltningen med en smal bro över vatten gör att det är stor risk för brott, att cyklar eller människor slängs i. De höga släta ytorna på trafikmaskinen inbjuder också till klotter.

5. Orealistisk utformning av rekreationsområdena: enligt ritningarna är det meningen att man skall promenera på smala kajer runt öppna vattenbassänger, dessa smala promenadstråk är nedsänkta i en “gryta” med en fallhöjd på 10 + meter som kommer att ligga i skugga.

6. Avsaknad av planering för svenska ljusförhållanden. Rekreationsområdet nere i ”grytan” kan inte nås av ljus. Den höga bybyggelsen som planeras ovanpå fallhöjden på 14 m.  kommer att enligt beräkningar vid vissa tider på året att generera en 700 meter hög skugga som skuggar Gamla Stan.

7. Dålig planering med hänsyn till kulturhistoriska värden, ingen hänsyn är tagen till de känsliga husfasaderna i Gamla stan när all trafik skall passera över Skeppsbron.

8. Orealistisk utformning av torget. Trafiken kommer att gå på samma nivå som torget. Då alla bilar går på samma bredd och plan ökar trafikens störande inslag.

9. Dålig planering för framtiden. Om Stockholms innerstad skulle bli bilfri p.g.a. höjda biltullar eller generella förbud mot all trafik i innerstan sitter man med en stor fyrkantig och ganska tråkig trafiklösning.

10. Slussens attraktion för turismen förstörs helt, Gamla Stans och Södermalms attraktion på den internationella turismen minskar rejält. En ful miljonprogramsinspirerad icke funktionell trafiklösning med mer eller mindre helt igenbyggd utsikt skulle ligga mitt emellan dessa stadsdelar och ge ett icke-priviligerat icke-unikt utseende till vår stad. Vykort blir historiska, och kan inte längre säljas som moderna vykort.

11. Ingen hänsyn har tagits till Stockholms historia och tidigare gestaltning av platsen, vilket gör att möjligheten att “läsa” och förstå sammanhangen och platsen raderas ut. Miljoner nu levande Stockholmare kommer att stå med utan referens till sina minnen, och länken bakåt i tiden suddas ut.

12. Södermalm avskärmas gentemot innerstaden bakom en mur av bebyggelske som gör att det gestaltas mer som en förort. Något som torde passa ganska dåligt med tanke på att Södermalm räknas som ett attraktivt innerstadsområde.

13. Dålig planering med tanke på handeln. En galleria-yta på 35.000 kvm kan komma att slå ut småbutikerna i Gamla Stan. Detta i sin tur minskar attraktionen på turismen ytterligare. Amerikanarna har gott om jättegallerior hemma, men de små pittoreska butikerna i Gamla Stan däremot är faschinerande för dem.

14. Dålig omvärldsanalys och dålig analys av Sverigebilden. Vad är vi kända för? Varför besöker turister vårat land? Jo för vår historia.


Bild på foto av modellen på nuvarande Slussenförslag photoshoppat
till naturliga färger. Kan du peka ut strömmingsvagnen?