Hej,

Det aktuella förslaget till exploatering av Slussen saknar respekt för den unika karaktär som området har med sitt öppna panorama över staden med dess olika stadsdelar och vatten såsom Mälaren och Saltsjön med intilliggande öar.

Vi är nära ett beslut, som om förslaget verkställs, kommer att förstöra en världsberömd vy för kommande generationer av medborgare och turister.

Förslaget tillvaratar inte de geografiska och kulturhistoriska förutsättningar som gör Stockholm så unik som storstad och skiljer sig från övriga storstäder. Som när den mesta nybyggnation sker skapas en konstlad miljö för människor att vistas i och som saknar trivsel och naturlig skönhet för ögat, oavsett om parker m.m. anläggs.

Om förslaget genomförs skapas en ringmur av kontorskomplex och byggnader.

Måtte förnuftet segra!
 
Med vänliga hälsningar
 
Tom Löthman