Olika sorters transportmedel

Samhällets historia och transportmedel är starkt förknippade. Hur resor, handel och kommunikation mellan folk sett ut och var människor bosatt sig handlar om vilka transportmedel som funnits till hands.

Olika sorters transportmedel

När transportmedlen utvecklas, utvecklas också samhället. Många stora städer ligger vid kuster eller vattendrag, eftersom båt var det vanligaste transportmedlet före industrialiseringen. Med bilar och järnväg kom jordens inland att befolkas. Människan har förstås alltid använt sig av den egna muskelkraften genom att gå, springa och simma. Eller av djurdriven transport, antingen att rida på eller att dra en kärra. Idag väljer vi bland en hel mängd olika transportmedel med olika syften.

Vägfordon

Fordon som kör på vägar är de vanligaste transportmedlen. Personbil, lastbil/långtradare, buss, motorcykel, moped, cykel. Spårvagn hör både till både väg-och rälsfordon. Gemensamt för vägfordon är att de tar begränsad mängd vikt och volym. En personbil kan ha hög hastighet och är perfekt att transportera ett fåtal människor för både kortare och längre sträckor. Lastbilar transporterar stora volymer varor med plats för få passagerare. Motorcykel, moped och cykel är normalt avsedda för en person och saknar ofta plats för packning. Bussar för många passagerare används till och från dagliga aktiviteter. Dessutom för längre sträckor och till olika evenemang. Drivmedel till vägfordon, förutom cykel, är bensin, diesel, gas i olika former, elektricitet eller en hybrid mellan olika.

Fordon som kör på vägar är de vanligaste transportmedlen. Personbil, lastbil/långtradare, buss, motorcykel, moped, cykel. Spårvagn hör både till både väg-och rälsfordon. Gemensamt för vägfordon är att de tar begränsad mängd vikt och volym. En personbil kan ha hög hastighet och är perfekt att transportera ett fåtal människor för både kortare och längre sträckor. Lastbilar transporterar stora volymer varor med plats för få passagerare. Motorcykel, moped och cykel är normalt avsedda för en person och saknar ofta plats för packning. Bussar för många passagerare används till och från dagliga aktiviteter. Dessutom för längre sträckor och till olika evenemang. Drivmedel till vägfordon, förutom cykel, är bensin, diesel, gas i olika former, elektricitet eller en hybrid mellan olika.

Rälsfordon

Tåg, rälsbuss, spårvagn och tunnelbana är rälsfordon. Spårtrafiken går på två parallella stålskenor, drivs av elektricitet och används för passagerar- och godstrafik. Spårvagn körs på vägen, och tunnelbanan mestadels under marken för att spara utrymme. Rälsbuss är en motordriven tågvagn med förarhytt åt båda hållen. Inom tåg finns flera olika kategorier. Spårväg och tunnelbana kör kortare sträckor, medan persontåg längre. Godståg klarar av höga vikter och volymer, de är snabba och energieffektiva. Arbetståg används vid arbeten och byggen samt underhållning av järnvägsspår.

Luftfarkoster

Luftfarkoster är fordon som använder luften. De delas in i två kategorier. Aerostater, som luftballong och luftskepp, får sin lyftkraft genom att innehållet är lättare än den omgivande luften. Flygplan och helikoptrar är exempel på aerodyner, där en rotors rörelse skapar lägre densitet än luften och därmed lyfter kroppen. Flygplan används inom civilt bruk för snabb och långväga transport av människor och varor. Dessutom som nöje och sport, till exempel konstflygning. Inom militären används flyg i strid, spaning och transport. Helikopter drivs av en horisontell rotor som ser ut som vingar.  Ett vanligt passagerarflygplan flyger med ca 1000 km/h, och en helikopter i några hundra km/h. Helikoptern används som ambulans, vid sjöräddning, transport till oljeplattformar, vid skogsbränder och inom polis och militär. Flygplan och helikoptrar är dyra, energikrävande och har höga koldioxidutsläpp.

Sjötransportmedel

Sjötransportmedel delas in i tre kategorier efter drivkälla; rodd, segel- och motorbåtar. Stora lastfartyg fraktar allehanda gods över världshaven och mellan kontinenterna. Då de tar stora vikter och volymer är de väldigt energikrävande. Inom militären finns olika båtar för krigsföring både ovan och under havsytan. Kryssningsfartyg och färjor transporterar människor i kommersiellt syfte. Fiskebåtar, bogserbåtar, isbrytare, forskning och fritidsbåtar är andra flytande transportmedel.

Sjötransportmedel

Övriga

Övriga transportmedel är med kablar eller vajrar, t ex hissar, linbanor och skidliftar. Transport kan ske via rör, som rörpost och gasledningar. Transportmedel för nöje är skateboard, rollerblades, drakflygning, surfing, sparkcykling… Rymdraketer och satelliter är andra, mer perifera, transportmedel.

Du kanske också gillar…

© 2021 Slussens Framtid