Om Södermalm och Slussen

kalla Slussen sträcker sig  lång bak i den svenska historian, tillbaka till 1642 då Drottning Kristinas sluss byggdes.

Om Södermalm och Slussen

Den första slussen fick stå och brukas i 133 år, fram till 1755 då man beslöt sig för att Christopher Polhems sluss skulle ta över. Nästa sluss byggdes 1850 i samband med att man la ner Polhem. Den sista i ordningen av slussarna som idag inte är i bruk var Nils Ericson sluss. I och för sig finns denna sluss kvar, men man har byggt till så pass mycket att den knappast kan anses vara samma sluss längre. Tittar man på Slussen idag är det inte själva slussarna som är i centrum, utan snarare den så kallade klöverbladskorsningen, eller de kvarvarande delarna av den i alla fall. Sedan 1900-talet har Stockholms kommunikation varit starkt beroende av Slussens vägnät. På stora vägar har tung trafik passerat i snart ett sekel i Slussen. Att vatten och väg går samman i ett slags kommunikationsnav i Slussen har varit en viktig del av huvudstadens, men också resterande delar av landets handel, export, import och kommunikation.

Ombyggnationen av Slussen

Under hela Slussens tid har ombyggnader, tillbyggnader och utbyggnader kantats av hätska diskussioner och vitt skilda åsikter, och trenden står i sig än idag. I nutid har Slussen varit under lupp sedan 2015 då ombyggnationerna av Slussenområdet påbörjades. Att betydelsen av området har varit stor är något som politikerna vill utnyttja och göra till något ännu större idag. Men frågorna när, var, hur och varför har legat som grund till många häftiga diskussioner, både bland politiker och vanligt folk. Även kostnaderna för det hela har varit lite av ett dilemma för beslutsfattarna eftersom det rör sig om skattepengar. Beslut har trots allt tagits och idag är Slussenområdet mitt i upprustningsfasen. Till skillnad från tidigare tankar kring Slussens, ligger inte bara kommunikation i fokus, utan även komfort, trevnad, bostäder och nöjen. Målet är att Slussen ska bli till en plats man vill både bo på, besöka och längta efter.

Södermalm

Slussenområdet sträcker sig från Gamla stan till Södermalm, eller Söder som området också kallas i folkmun. Ibland säger man att Slussen ligger norr om Söder, vilket man kan tycka talar för sig självt. Södermalm är en populär stadsdel i Storstockholm och ett av stadens område som gentrifierats snabbast. Från att ha varit en av de fattigaste platserna att ha sitt hem på, till att bli hetare än någonsin med många gånger skyhöga priser, har gått i raketfart. Ursprungligen var Söder ett arbetarområde med familjer från de lägre klasserna. Men med ökat utbud av jobbmöjligheter, har även utökningen av bostäder, områdesnöjen så som butiker och restauranger, caféer och grönområdet eklaterat – vilket bidragit till områdets höga status. Det nya och moderna i kombination med det bevarade från arbetartiden har gjort att Södermalm numera bebos av över medelklass och överklass. Stockholm stad växer hela tiden. Målet är just nu att Slussen ska bli minst lika attraktivt som Södermalm. Gammalt ska möta nytt. Människor ska möta människor.

Södermalm

Du kanske också gillar…

© 2021 Slussens Framtid