Hearing med sakkunniga och stadens politiker:

Carin Jämtin (S), Erik Slottner (KD), Åke Askensten (MP), Ulf Fridebäck (FP)

och Maria Hannäs (V) har redan tackat ja

Slussens framtid

Moderna Museet, Skeppsholmen

Auditoriet

Tisdagen 1 juni kl 18 00 – 20 00

Politiker från höger till vänster har visat en vilja att lyssna på kritiken

mot detaljplaneförslaget för Slussen. Ett kvarter kan tas bort, andra eventuellt sänkas.

Men problemen med trafikapparaten, exploateringsgraden och stadsbilden är inte lösta.

Staden vill snabba på beslutsprocessen. All kunskap måste upp på bordet!

Vilka problem är det egentligen som skall lösas när Slussen byggs om?

Vilka nya problem skapar detaljplaneförslaget?

Samtalsledare: Birgitta Elfström

med eldunderstöd av

Bengt OH Johansson, professor, bebyggelsehistoria Fri entré – kom i god tid

Arrangörer: Café Blomgruppen* i samarbete med Arkitekturmuseet och med stöd av Riksantikvarieämbetet och Samfundet S:t Erik.

*en diskussionsgrupp bestående av arkitekter, byggnadshistoriker, kulturdebattörer m fl

Kontaktpersoner:

Bengt OH Johansson, professor em [email protected] tel 0702 31 99 02

Helena Friman, kulturhistoriker [email protected] tel 0707 71 61 30

Karin Lidmar, arkitekt SAR/MSA [email protected] tel 0704 67 86 98