Rädda Slussen. Tänk om!

Slussen, Stockholms Hjärta. Utsikt över hela stan. Mälaren och inloppet, de vida vyerna: förenar historia, nutid, framtid, för generationer av stockholmare – jag är själv stockholmare i sjätte generationen.

Eldorado för turister, världsberömt. Ni är våra folkvalda. Det är ert ansvar att förvalta ett sådant arv, och på vårt uppdrag. Ni har inte rätt att förskingra det med kortsiktiga beslut.

Och utöver det övergrepp ni begår mot oss som bor här och som har valt er, hur kombinerar ni det med värnandet om Stockholm som Nordens Venedig, Turiststaden, Mälardrottningen? Tar man bort en stads själ dör den.

Bygga om, ja: men bevara stadens själ! Prioritera vyerna, skönhetsvärdena, arvet -och därigenom framtiden som (även inkomstbringande) turiststad – och vårt förtroende! Anpassa ombyggnationen och lyssna till  allas innerliga protester och vädjanden! Vi HOPPAS ju fortfarande att ni ska ta ert förnuft till fånga!

Pia Hylin, Stockholm