Stockholm, 19 juli 2010
Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 STOCKHOLM
KLAGANDE:
Namn: Daniel Markus
Personnummer: 750612-0133
Adress: Askängsbacken 3, 16865, Bromma
som är kommunmedlem i Stockholms stad.
SAKEN:
Laglighetsprövning beträffande kommunfullmäktige i Stockholms stad beslut den 21 juni 2010 § 23;
Projekt Slussen ”Genomförandebeslut”.

ÖVERKLAGAN:
Slussen är en enormt stark symbol för Stockholm som vattenstad och antagligen också en av de vackraste platserna i vår huvudstad. Kanske till och med en av de vackraste platserna i Europa.

Nu är planerna att vi ska göra om det till ett köpcentrum och utökad genomfartsled för biltrafik. Kunde vi inte hitta på något roligare åt vårt unika kulturarv?

Att man bygger stora köpcentrum i förorten, som Heron City, Barkarby Handelsplats, m.m., säger jag ingenting om. Men ska vi använda Slussen att tillgodose köpbehov? Vi har världens chans att skapa något unikt vackert och jag kan inte sitta och titta på när Sten Nordin (M) i Moderat anda ska göra kommers av en plats som skulle kunna pryda vykort och fotoböcker världen över.

Jag hävdar bestämt att Slussens prioriteringar måste ligga i att bygga det vackert!

Prioriteringen enligt min uppfattning bör se ut enligt följande:

1. Se till att kollektivtrafik och yrkestrafik fungerar tillfredställande.
2. Se över alla miljöaspekter såsom avtappning från Mälaren, fiskevandring, buller m.m.
3. Låt solen nå ner över hela Slussen. Dvs. bygg i sutteräng, inte på höjden.
4. Bygg för cyklister, fotgängare, funktionshindrade och turister från hela världen.
5. Övrig yta bör avses kultur såsom mötesplatser i form av caféer, restauranger, lekplatser, gräsytor, bibliotek, musikscener, m.m.
6. Endast i mån av plats kan man tänka sig lite kommersiell verksamhet, och då till förmån för affärer som har anknytning till Slussen eller Skärgården som Eije Herlitz (MP) påpekar [1].

Det nya Slussen-förslaget brister på nästan samtliga av dessa punkter.

1. Fungerar i överflöd. Man ska inte bara få trafiken att fungera utan dessutom exploatera den i kontradirektion mot vad man försöker stävja med trängselskatterna, dessutom på en känslig plats i Stockholm där man redan försökt minska trafiken genom att stänga av t.ex.
Götgatsbacken för biltrafik.
2. Vad jag förstår från en politiker-hearing med Café Blom-gruppen på Moderna Museet den 1 juni, och även Martin Michel (MP) [2], så verkar miljöaspekten halvt bortglömd.
3. Att en arkitektbyrå missar att ta till vara på solens söderläge gör mig skeptiskt till deras kompetens. Per Ankersjö (C) menar dock att man inte kan nå enastående arkitektur utan att bygga hus [3] så det är antagligen inte bara arkitekternas fel att nya Slussen-förslaget ser ut som en färjeterminal.
4. Kommer nog fungera. Dock utan sol på södersidan vid vattnet.
5. Per Ankersjö gör sitt bästa för att blanda in lite kultur i kommersen genom att hävda att t.ex. en biograf är både kultur och kommers [4]. Då frågar jag mig; ska man gå till Slussen för att kolla på bio? Sitter man inte hellre på en trevlig uteservering med sol och utsikt över Saltsjön?

Ska man gå till Slussen för att träffa folk på Hennes & Mauritz? Sitter man inte hellre på en gräsmatta med en lekpark i och pratar med andra föräldrar? Slussens utrymme är begränsat och ska inte exploateras av kommersiella intressen.

Det hade aldrig godkänts att bygga en galleria i Kungsträdgården eller Humlegårdsparken. Varför ska Slussen som är en ännu vackrare plats falla till föga för Sten Nordins halvtappra försök att tillgodose privata intressen?

6. 35000 kvadratmeter galleria talar sitt tydliga språk vad man har för avsikt med Slussen. Sten Nordin säger att han sannerligen inte lägger sig i var Stockholmarna gör sina inköp [5][6], och där sätter han punkt för hur mycket han bryr sig om Slussen som kulturarv.

Jag protesterar mot det nya Slussen-förslaget och kräver att man åtminstonne lyssnar till Skönhetsrådet, S:t Erik och Stadsmuseet enligt Kerstin Wickmans (MP) inlägg [7]. Lyssna även till andra med viktiga synpunkter. T.ex:

· Turistbyråer. Vad är det som lockar turister från hela världen? Är det vackra platser, dyra kläder, billig mat? Vad säger turistbyråerna?
· Cecilia Obermüller (MP) och hennes beskrivning hur man bör ta till vara på solen genom en nedtrappning av bebyggelsen ner mot vattnet [8].

Överklagande

Daniel Markus
Stockholm, 19 juli 2010

Samtliga referenser går till fullmäktigebeslutet den 21 juni.
Web-TV återfinns på följande länk.
http://web22.abiliteam.com/ability/show/xaimkwdjn/kf20100621/speed.asp
[1] Eije Herlitz (MP), tid 05:20:00
[2] Martin Michel (MP), tid 06:21:45
[3] Per Ankersjö (C), tid 04:55:48
[4] Per Ankersjö (C), tid 05:45:18
[5] Sten Nordin (M), tid 05:26:19
[6] Sten Nordin (M), tid 05:23:50
[7] Kerstin Wickman (MP), tid 06:26:00
[8] Cecilia Obermüller (MP), tid 06:18:30