Adressen är: www.slussen.ning.com

Ning-systemet beskrivs som “anarkistisk demokrati”.  Alla som vill rädda Slussen och är aktiva online kan hjälpa till att skapa ett webbside-dokument tillsammans.