Nedanstående bilder är skapade av en privatperson som intervjuade Stadsbyggnadskontoret om hur de nya husen på Slussen är tänkta, och sedan lät rita in dessa på befintliga fotografier. Fotografen heter Roberto Alvarez.

Privatpersonen vars namn återfinns  i remiss-svaren vill att bilderna skall ha överskriften “Slussen make-over – ett helgerån”.  Stadsbyggnadskontoret har själva erkänt dem vara en korrekt bild av det planerade, med undantag för glipan mellan husen, som de sade saknas i deras version.

Dessa bilder gäller fortfarande, eftersom ett enda hus (som inte syns här) tagits bort. Så Slussens utsikt är långtifrån räddad ännu.

OBS!  Ingen vet ännu exakt hur husen kommer att se ut.  Men hur de än kommer att se ut kommer de att förta utsikten.  OBS! också att husen möjligtvis  i realiteten kan bli något högre i verkligheten enligt stadsbyggnadskontorets uppgifter. Privatpersonen ville inte överdriva, så hon tog i i underkant utifrån deras uppgifter. (Bilder med den maximala möjliga höjden har publicerats av Svenska Dagbladet).

SLUSSTORGET FÖRE OCH EFTER, PETER MYNDES BACKE FÖRE OCH EFTER: