Slussens framtid

Om man varit en anläggning i över 80 år så är det inte förvånansvärt att det blivit utslitet och i ett dåligt skick. Året 2017 och de 178 stycken allvarliga konstruktions skador hittades och påfrestande själva anläggningen.

Slussens framtid

Att man årligen skulle hålla Slussen igång och då säkra den kostade runt tio miljoner så tillslut fick bli nedriven och byggnaden har fåtts bygga upp från grunden. Men medan Slussen byggs om så måste man hitta en lösning för området som ska möta behoven av dagens och morgondagens stockholmare, då Slussen är och har varit en viktig knytpunkt under dessa 80 år för folk och alla trafikslag som finns. Den planen man har för Slussen i framtiden är bevara den som den viktiga knutpunkten som den är men att göra den mer modernare och effektivare. Knutpunkten Slussen efter ombyggnaden ska skapa en trygghet för gående, cyklister och kollektivtrafiken, i princip alla. För planen att bli modernare och mer attraherande för folk så ska det byggas och skapas mötesplatser med cafén, restauranger, kultur med mera. Samtidigt som de bevarar dem mesta sevärdheterna som finns vid Slussen. Katarinahissen kommer vara kvar och fortfarande vara en viktig del av Slussen när den kommer att gå ner ända till Saltsjöbanan och nya handelsplatsen. Statyn av ryttaren Karl XIV Johan kommer finnas i Slussenområdet men osäkert var.Att betongen som har varit inte längre är saltvattenbeständig och generellt är av dålig kvalité med ställen som det har upplösts på. Det finns ett flertal skador som har sin grund i att det har varit en väldigt defekt grundläggning varav har skapat betydelsefulla sättningar på cirka 25 centimeter, till och med så finns det träpålar som fått ha fungera som grund anläggningen på ett flertal ställen.

Viktig del för Mälardalen

Riskerna för översvämningar i Mälardalen har blivit allt för stora och oacceptabla då möjligheten att tappa ut vatten är minimal för att förhindra översvämningar vid större och kraftigare vattenflöden vid sjön. Ombyggnationen av Slussen ger en möjlighet att bredda ut Mälarens avtappningskapacitet. Med andra ord skapa en möjlighet att tappa ut större mängder ur Mälaren till Östersjön. Och då minska riskerna som finns för översvämningarna hela Mälardalen, men även minska riskerna att skapa stora konsekvenser för bebyggelse, infrastruktur och även för ett system som försörjer folket i Mälardalen med vatten, värme och kommunikationer som är superviktiga för Mälardalen men även runt om i hela Sverige. En annan sak som är ett plus är att dricksvattnet säkras för två miljoner människor Mälardalen.

Viktig del för Mälardalen

Man menar att förbättringen med hjälp av ombyggnationen ska hjälpa kapaciteten fem gånger bättre, istället för cirka 300 kubikmeter per sekund som det är i dagens fall så kommer det ökas och bli till 1 400 kubikmeter per sekund efter ombyggnationen. Och det är bara från Mälaren till Saltsjön. Om man ska kolla på hela Mälaren så säger man att det kommer bli en förbättring av det dubbla, alltså en fördubbling. Idag är det maximalt med 800 kubikmeter per sekund som gäller, men efter uppbyggnaden så är det maximala 2000 kubikmeter per sekund. En klar förbättring för Mälardalen.

Du kanske också gillar…

© 2021 Slussens Framtid