Mitt brev till KRISTINA ALVENDAL, TERES LINDBERG m. fl. ansvariga
 
FÄRRE BILAR I STOCKHOLMS INNERSTAD

Det är faktiskt det viktigaste inför framtiden om vi ska klara vår miljö!

Redan på 1940-talet uppstod det bilköer i Stockholm, beroende på att innerstan med allt sitt vatten och fyra broar mellan Norr och Söder bara tål ett visst antal bilar. I dag räcker det med en enda avstängd fil på Söderleden för att det ska påverka hela trafiken i centrum. Hamngatan nyligen är ett annat bra exempel.

När nu REGION STOCKHOLM beräknas växa med 400 000 invånare och minst 100 000 bilar är det mest angelägna att “utlokalisera” departement, institutioner, organisationer, banker och andra företag till närliggande centra, helst intill T-banan. Inte att förtäta innerstan via nya byggnader med nya arbetsplatser och bostäder med åtföljande biltrafik, även om det innebär fler skattekronor till Stadshuset! 
 
Därför måste våra politiker i hela regionen TÄNKA STORT och samarbeta – både över block- och kommungränser. En början är att K-märka SLUSSEN och rusta upp den och de förfallna omgivningarna.

I stället för att lägga miljarder på att bygga om den, då den ändå inte ska ha mer biltrafik, får man då pengar både till att bygga Förbifart Stockholm och Österleden plus till att bygga ut kollektivtrafiken maximalt. 

Men kom ihåg att “glesbygden” med skogar, berg och dalar börjar bara någon mil utanför Stockholms city. Så miljövännernas drömmar om att samtliga ska kunna åka kollektivt i en region från Norrtälje  och Västerås till Nyköping är lika orealistiska som i Norrland. 
 
Bästa hälsningar
 
Tommy Jacobson
 
Stockholmare sedan tre generationer, jazzmusiker och taxiförare