Gävle 20100715

SLUSSEN – älskad Stockholmsvy!

Varför skall den fina runda formen som är så karaktäristisk för Slussen idag, nu tas bort? Rund form som binder samman och förenar istället för att bara vara vanliga raka transportsträckor. Kan ingen begåvad arkitekt utforma ett förslag som innefattar och utvecklar den cirkulära form som nu pryder Slussens mitt. Den är ett nav där stadens olika delar möts från norr och till söder, salt vatten bryts mot sött och där tåg, tunnelbana, bussar, bilar, båtar och gångtrafikanter strålar samman en stund för att åter spridas ut åt olika väderstreck.

Från den klotrunda globen i söder går en tänkt rak linje genom Slussens rundel och fyrklöverblad till cylindern på Stadsbiblioteket och sen vidare till Wenner-Grens halvcirkelformade låghus med höghuset som en brännpunkt i ett solur. En linje som binder samman kultur/underhållning, kommunikation,  folkbildning och som avslutas vid högintellektuell forskning och vetenskap.

Så här skulle det kunna bli: Slussen med öppet och fritt läge som förr med en cirkulär mittplats men nu mer anpassad till dagens större krav på praktiska och miljövänliga lösningar. Förändra inte för mycket utan förbättra och förstärk själva platsens idé. Det mesta som byggs är fyrkantigt, rakt och förståndigt. Jag tror vi behöver mer av det mjuka och runda, cirklar som bjuder in och för vidare.

Under flera år har jag stått på Slussen, morgon som kväll för att byta från 79:ans buss och senare T-banan till 4:an eller 8:ans spårvagnar på väg till och från skolan. Jag har sett den storslagna utsikten mot Skeppsholmen och Gamla Stan, båtarna, den livliga trafiken, Katarinahissen, Djurgårdsfärjorna, torghandeln och alla människor på väg någonstans. En fest för ögat varje dag; inte att förglömma den eviga reklamen med Stomatoltuben som alltid är fylld, och som trycks ut på tandborsten för att strax slockna och så åter tändas.

Fortfarande älskar jag denna plats som är en så välkänd och typisk Stockholmsvy och som är så fylld av liv. Jag åker gärna dit när jag är på besök i Stockholm, där jag för närvarande inte har mitt hem, men där jag ändå känner mig som hemma i staden.

Så, snälla, behandla Slussen varsamt! Gärna fler caféer, restauranger och sittplatser utomhus. Köpcenter finns redan så det räcker, men gärna små charmiga  butiker av olika slag. Gör platsen hållbarare, vackrare, renare och mer miljö-, trafik-  och folkanpassad, men förstör den inte! Kör inte över den med breda raka linjer och hårda former. Slussen har en plats i mångas hjärtan, låt öppenheten, utsikten och den runda formen finnas kvar så att platsen inte förlorar sin fantastiska skönhet och  identitet.

Anna-Lena Johard Kåberg

(bibliotekarie, kulturpedagog, konstnär)