Slussen har vi fått i arv av 1930 års Stockholms stad. Den var inte resultatet av hastigt påkomna arkitekttävlingar utan något som den tidens främsta planerare tillsammans kom fram till under 40 års diskussion och under stora uppoffringar. De tänkte då inte bara på sig själva, utan även på oss, framtidens medborgare.

Trafikapparaten som löste det berömda “Slussen-eländet” (med trafikproblem som skulle uppstå än i dag utan den nuvarande konstruktionen) är resultatet av samma organisationsförmåga som gjort Sverige världsberömt och hjälpt oss skapa många multinationella företag. Se filmen från 1935 om Slussens invigning och hör gamla kungens tal som kunde vara riktat direkt till oss.

Är det deras arbete man vill radera pga en kortsiktig stadsplaneringstrend?
Här är en panoramabild från fotograf Jann Lipka över hur det Slussen som Stadsbyggnadskontoret just nu planerar skulle se ut (skuggan som byggnaderna skulle generera är f.n. inte utritad):

http://www.fotograf.nu/360/slussen-planer/